Poslání

Hlavním posláním našeho svazu je podporovat, rozvíjet a popularizovat odbornou zahrádkářskou činnost, uspokojovat a hájit zájmy členů svazu, podílet se svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí, krajinného vzhledu a vytvářet svým členům podmínky pro aktivní odpočinek.

Členství ve svazu je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami svazu. V současné době vytváříme podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších rostlin včetně jejich zpracování a úpravy. Za tím to účelem výbor ZO vytváří vhodné organizační podmínky pro 158 drobných uživatelů zahrádek naší osady.

Chtěli bychom z naší organizace, která byla založena v roce 1966, vytvořit moderní dynamický zájmový spolek, schopný pružně reagovat na vývoj společnosti, schopný pokrýt měnící se potřeby a zájmy členů a s ohledem na hlavní poslání svazu – trvalý rozvoj zahrádkářského hnutí, jako veřejně prospěšné činnosti.