Členská schůze jaro 2018

Členská schůze ZO se uskuteční 12. května 2018 v 10.00 hod. v restauraci Lípa proti autobusovému nádraží. Občerstvení zajištěno.

Výbor Z0 srdečně zve všechny členy naší organizace.

PF 2018

Vánoce plné radosti, pohody, srdce plná vánočního světla, štěstí, zdraví a ten nejkrásnější nový rok 2018 všem zahrádkářům

přeje výbor ZO Mír

Uzavření vody 2017

 

 

 

 

 

Uzavření vody proběhne v pátek 20. října 2017. Úsekáři provedou tento den nebo určí na svém úseku den, kdy budou provádět odečty vodoměrů a budou vybírat zálohu na vodu ve výši 1000.- Kč. Je nutná přítomnost zahrádkářů a umožnění přístupu k vodoměrům.  Demontáž vodoměru je možná až po provedení odpočtu úsekářem.

Kontejner pro rostliny

Kontejner pro rostlinný odpad bude přistaven pátek 13. října 2017. Není možné do něj dávat směsný ani stavební odpad, protože by nám ho pak nevzali nebo by byl 3x tak dražší.  Doba přistavení od cca 8.00 do odpoledních hodin. U kontejnerů bude dohled, aby tam nikdo nevyhazoval co tam nepatří.

Ahoj všichni!

Vítáme vás na našem novém webu!

Jsme zahrádkáři z osady Mír u Polikliniky. Otevřením naší webové stránky hodláme naše členy včas informovat o změnách a rozhodnutích výboru organizace, zveřejňovat rady při pěstování ovoce a zeleniny a další náměty členů svazu. Dále chceme informovat úřady a širokou veřejnost o našich aktivitách. V budoucnu by mohla zde také vzniknout výstava fotek nejhezčích zahrádek a bazar mezi členy.