Kontejner pro rostlinný odpad podzim 2019

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU na rostliný odpad
dne 11. 10 2019 a 25.10. 2019 od 9.00 do 14.00 hod.
Kontejner bude umístěnza osadou u vjezdu do osady

Žádáme zahradkáře, aby do kontejneru ukládali pouze rostlinný odpad!