Volby výboru v roce 2019

V roce 2019 končí volební období součastného výboru naší základní  organizace ČZS a proto nadešel čas, abyste podávali návrhy na kandidátky z řad našich členů, které chcete, aby v následujících letech vedli úspěšně naši osadu. Volby do výboru naší osady proběhnou na výroční členské schůziv květnu 2019. Své návrhy můžete podávat svým úsekářům nebo členům stávajícího výboru osobně nebo písemně.

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup k volbám.

Za výbor:
Zbyněk Vykiska