PF 2018

Vánoce plné radosti, pohody, srdce plná vánočního světla, štěstí, zdraví a ten nejkrásnější nový rok 2018 všem zahrádkářům

přeje výbor ZO Mír