Uzavření vody 2017

 

 

 

 

 

Uzavření vody proběhne v pátek 20. října 2017. Úsekáři provedou tento den nebo určí na svém úseku den, kdy budou provádět odečty vodoměrů a budou vybírat zálohu na vodu ve výši 1000.- Kč. Je nutná přítomnost zahrádkářů a umožnění přístupu k vodoměrům.  Demontáž vodoměru je možná až po provedení odpočtu úsekářem.

Kontejner pro rostliny

Kontejner pro rostlinný odpad bude přistaven pátek 13. října 2017. Není možné do něj dávat směsný ani stavební odpad, protože by nám ho pak nevzali nebo by byl 3x tak dražší.  Doba přistavení od cca 8.00 do odpoledních hodin. U kontejnerů bude dohled, aby tam nikdo nevyhazoval co tam nepatří.