Volby výboru v roce 2019

V roce 2019 končí volební období součastného výboru naší základní  organizace ČZS a proto nadešel čas, abyste podávali návrhy na kandidátky z řad našich členů, které chcete, aby v následujících letech vedli úspěšně naši osadu. Volby do výboru naší osady proběhnou na výroční členské schůziv květnu 2019. Své návrhy můžete podávat svým úsekářům nebo členům stávajícího výboru osobně nebo písemně.

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup k volbám.

Za výbor:
Zbyněk Vykiska

 

 

 

Kontejner pro rostlinný odpad podzim 2018

Kontejner pro rostlinný odpad bude přistaven pátek 12. října 2018. Není možné do něj dávat směsný ani stavební odpad, protože by nám ho pak nevzali nebo by byl 3x tak dražší.  Doba přistavení od cca 8.00 do 14.00. U kontejnerů bude dohled, aby tam nikdo nevyhazoval co tam nepatří.

 

Uzavření vody podzim 2018

 

 

 

 

 

Uzavření vody proběhne v sobotu 20. října 2018. Úsekáři provedou tento den nebo určí na svém úseku den, kdy budou provádět odečty vodoměrů a budou vybírat zálohu na vodu ve výši 1000.- Kč. Je nutná přítomnost zahrádkářů a umožnění přístupu k vodoměrům.  Demontáž vodoměru je možná až po provedení odpočtu úsekářem.

Foto Duben 2018

Budeme postupně přinášet fotky zahrádek v průběhu času, jak vše raší, kvete, plodí a pak usychá. Je to krása 🙂

Členská schůze jaro 2018

Členská schůze ZO se uskuteční 12. května 2018 v 10.00 hod. v restauraci Lípa proti autobusovému nádraží. Občerstvení zajištěno.

Výbor Z0 srdečně zve všechny členy naší organizace.

PF 2018

Vánoce plné radosti, pohody, srdce plná vánočního světla, štěstí, zdraví a ten nejkrásnější nový rok 2018 všem zahrádkářům

přeje výbor ZO Mír